Koulutus

 

Lääkärin työ on elinikäistä oppimista. Kotisairaanhoidon työ ja vanhushuolto  ovat lääkärin ohjaamaa, moniammatillisen työtiimin ponnistelua asiakkaan eli potilaan parhaaksi. Lääkärin perustaitoihin tulee kuulua tämän tiimin sujuva ohjaus ja tuki kaikessa potilasta koskevassa lääketieteellisessä päätöksenteossa.

Kliinikko ohjaa ja opettaa kollegiuminsa jäseniä heidän päivittäisessä työssään. Ohjaamiseen on kehitetetty uusi digitaalinen mahdollisuus – apuvälineeksi arjen työhön – tämä apuväline perustuu Suomen kokeneimpien geriatrian osaajien tietoon, taitoon ja kokemukseen sekä tekoälyn ohjaavaan käyttöön elinikäisen opin tiellä.

Kliinikon koultus alkaa geriatriaa meille kaikille -digisarjalla, joka sisältää digitaalisen johdantovideomateriaalin, formatiiviset, jatkuvasti ohjaavat omatestit sekä tenttimahdollisuuden (CME). Kliinikko haastatteli vuoden 2018 keväällä 213 terveyskeskusylilääkäriä ja kysyi heidän mielipiteensä vanhushuoltoa koskevista asioista ja koulutustarpeista. Voit ladata tutkimuksen yhteenvedon tästä linkistä.

Kliinikko on kehittänyt 12 vuoden ajan uusia lääketieteen opetusmetodeja ja näitä tukevia digitaalisia ohjelmistoja yhteistyössä 51 lääketieteellisen yliopiston, opettajien, professoreiden sekä yli 30.000 lääketieteen opiskelijan kanssa. Suurin yhteistyökumppani on Wienin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, joka on opintosisältö- ja metodiuudistuksessa nojautunut  suomalaiseen digiteknologiaan.

Toukokuussa 2020 julkaistaan ensimmäiset digitaaliset, oppijaa ohjaavat tietovarantokokonaisuudet.