Laadun arviointi

Tilaaja ja lääkäri arvioivat toisensa jokaisen työsuorituksen jälkeen.
Asteikko on erinomainen / hyvä / tyydyttävä / heikko.

Sanallinen arviointi on tarpeen, jos suoritus oli heikko.

Työntekijän ilmoittamaton (yli 30 min) poisjäänti tulee ilmoittaa viipymättä Kliinikkopalveluun, joka pyrkii korvaamaan puuttuvan työntekijän.
Jos työntekijän poisjäännille ei ole hyväksyttävää syytä, hänet poistetaan joko tilapäisesti tai pysyvästi Kliinikkopalvelun rekisteristä. Kliinikkopalvelu ei vastaa lääkärin poisjäännistä tilaajalle mahdollisesti aiheutuneista menetyksistä.
Mikäli tilaaja peruuttaa lääkärin työsuhteen alle 48 tuntia sen sovitusta alkamisesta, tilaaja korvaa 48 tunnin ajalle sovitut työtunnit täysimääräisesti.