Kliinikko

KLIINIKKO on suomalainen, kokeneiden lääkäreiden kehittämä työnvälitysrobotti, joka yhdistää töihin haluavat lääkärit ja sopivaa lääkäriä vailla olevat työpisteet nopeasti, tehokkaasti ja edullisesti. 

Kokeile edullista, ketterää ja modernin jakamistalouden sekä avoimen markkinapaikan henkeen toimivaa lääkäreiden omaa rekrytointikanavaa.

Kliinikon lääkäreille annetaan säännöllisesti  jatko-  ja erikoistumiskoulutuksen vaatimusten mukaista oppimateriaalia ja ohjausta.

Kliinikko ei sido tilaajaa mihinkään muuhun kuin yksittäisiin työsopimuksiin. Tilaaja voi vapaasti käyttää muitakin rekrytointikanavia. Kliinikko keskittyy tilapäisen, pätevän ja osaavan työvoiman vuokraamiseen, mutta järjestää tilaajalle myös mahdollisuuden pitkäaikaisen lääkärin palkkaamiseen. Robottimme auttaa nopeissa ratkaisuissa. Seniorikonsulttimme ohjaavat lääkäreitämme arjen ongelmissa.

Kliinikko-palvelun kustannusrakenne on  läpinäkyvä. Tilaajan maksama tuntikorvaus sisältää kaikki työnantajamaksut ja  vastuuvakuutukset.

Lääkärin vuokrahintaan ei lisätä arvonlisäveroa, mikäli palkattava lääkäri on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja hänelle osoitettu työ sisältää ainoastaan suoraan potilaalle annettavaa terveyttä ylläpitävää tai sairautta parantavaa hoitoa (*).

Kunnallinen hankintalaki ei edellytä julkiselta ostajalta kilpailutusta mikäli vuosiostot jäävät alle 400.000 euron (**).
Mikäli lääkäritarpeesi ylittää 400.000 euron vuosioston ja/tai avaat hankintakilpailun, niin lähetä kansallinen hankintailmoituksesi myös Kliinikolle osoitteeseen:  www.kliinikko.fi/hankintakilpailu

* Alvittomat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut käsittävät laillistetun lääkärin tekemiä ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi taikka terveyden- ja toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Mikäli tarvitsemasi lääkärin työpanos on jotain muuta, tai sitä tekemään palkataan laillistamaton lääkäri (lääketieteen kandidaatti), lisätään laskutukseen alv 24 %.

**Kansalliset kynnysarvot 1.1.2017 alkaen seuraavasti:

Tavara- ja palveluhankinnat  60 000 e
Käyttöoikeussopimukset / palvelut 500 000 e
Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 400 000 e
Muut erityiset palvelut  300 000 e