Tilaajana maksat vähemmän

YHTEISÖN ETU – POTILAAN PARHAAKSI – OMALÄÄKÄRI

Lääkäreillä oli vielä 90-luvulla tapana kerätä ns. päivystysrinkejä, joissa viikonloppujen tk- ja aluesairaalapäivystykset jaettiin ja hoidettiin pienellä sekä hyvin keskenään toimivalla lääkärijoukolla toinen toistaan auttaen. Näistä ajoista on kuljettu kauas alkuperäisen kansanterveyslain terveyskeskus- ja aluesairaalatoiminnan liki täydelliseen ulkoistamiseen tietyillä Suomen alueilla. Ulkoistaminen jatkuu.

Päivystysringeistä kasvaneet yritykset ovat päätyneet osin ulkomaisen pääoman omistukseen. Toimintaa ohjaa usein voiton maksimointi kaikin keinoin.

Vanhushuolto on kärsinyt kenties eniten. Omia, tuttua virkalääkäreitä (kunnanlääkärit) on vähän  ja osin omat lääkärit ovat kaikonneet. 

Kotisairaanhoitoa ohjaa lain mukaan laillistettu lääkäri. Varsinaisen hoitotyön tekevät moniammatilliset hoitotiimit, jotka tarvitsevat jatkuvaa lääkäriohjausta, pävittäin suoraa ohjeistusta, päätöksentekoa, lääkemääräyksiä sekä potilaan hoitotavan l. hoitosuunnitelman konkretiaa.

Modernista teknologiasta huolimatta vanhuksen ja omaisten paras turva on hänet ja perheen hyvin tunteva geriatriaan perehtynyt omalääkäri.

Kliinikko pyrkii omalla toiminnallaan palauttamaan vanhaa ”kunnanlääkärin” ideologiaa ja altruistista toimintaa. Osakeyhtiön on lain mukaan tuotettava omistajilleen voittoa, mutta voiton maksimointiin tähtäävä toiminta ei sovi terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ajatteluun eikä tämän toiminnan arvomaailmaan.

Kliinikko toimii potilaan parhaaksi – ja yhteisön edun ylläpitämiseksi.